De diëtist VG

De diëtist VG is de specialist in voeding en dieet en manager van voedingsvraagstukken.

De diëtist adviseert in overleg met de cliënt en met ouders en/of verzorgers over een zo optimaal mogelijke, aangepaste voeding.

Het doel is de kwaliteit van leven te verbeteren of in stand te houden.

De diëtist levert vraaggestuurde zorg, waar nodig in multidisciplinaire samenwerking met arts, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, pedagoog en psycholoog.