Gezonde voeding

Eten en drinken is voor iedereen belangrijk. Het is een sociaal gebeuren. Als er iets te vieren is gebeurt dat meestal met eten en drinken. Samen aan tafel zitten is ook gezellig. Het kan een contactmoment of een rustmoment zijn. En voor cliënten ook een herkenningspunt dat structuur brengt in de dag. Maar eten en drinken is ook noodzakelijk. We kunnen niet zonder.

Het is zelfs belangrijk om goed te eten. Wie gevarieerd en gezond eet heeft een betere weerstand en herstelt sneller na ziekte.

Voedingstoestand

Door ziekte of door een periode van slecht eten kan de gezondheid in een neerwaartse spiraal komen. De voedingstoestand verslechtert en daarmee de weerstand. Ook het psychisch welbevinden gaat achteruit. Dat kan de eetlust weer negatief beïnvloeden. Als er niets gebeurt kan dit leiden tot onder andere vitaminetekorten, ondervoeding, braken, diarree, obstipatie en decubitus (doorliggen).

schema gezonde voeding

 

Het is dus van groot belang dat deze negatieve spiraal tijdig doorbroken wordt. Met behulp van een goede voeding verloopt het herstel sneller en voelt men zich beter. Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet altijd in staat om zelf aan te geven of zij goed gegeten hebben. Daarom is het extra belangrijk ervoor te zorgen dat hun voeding volwaardig is.